16 грудня 2014 р.

Я і мої права

Однією з необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді.  В сучасних умовах правове виховання здійснюється не тільки в учбових закладах, але й за їх межами, коли молодь бере участь в диспутах, бесідах – діалогах, тренінгах, годинах спілкування, під час яких пробуджується інтерес до права, приходить усвідомлення того, що право - це загальнолюдська цінність, без якої не може існувати жодне цивілізоване суспільство. Тому правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги працівників  бібліотеки. Для попередження правопорушень серед молоді було проведено годину правових знань «Я і мої права ».
  Під час проведення правової години для популяризації літератури по праву в бібліотеці  було провено   тематичну виставку  «Закон один для всіх». Було проведено також бесіду «Я і мої права» де присутні були ознайомлені з основними можливостями захисту своїх прав.
Такі заходи формують погляди на закон як обов’язкове правило поведінки, допомагають молоді не спіткнутися на початку життєвого шляху, уникнути конфлікту з законом.